Fizik'te Çözüm Bekleyen Teoriler

Fizikte çözülmeyi bekleyen problemler için belki de yeni Einstein'lara ihtiyacımız var. Yıllardır aranan cevaplar şimdiye kadar bulunamadı. Bakalım bilim adına gelecekte nelerle karşılaşacağız... İşte çözülmeyi bekleyen problemler:


Kuantum Gravitasyon Problemi: Genel görelilik ve kuantum teorisini birleştirmeye dayanan çalışmalarıdır. Bu başarılırsa evreni tek bir formüle sığdıran "her şeyin teorisi" idealine çok yaklaşılmış olacak. (Bkz. Parçacık Fiziği Nedir?)

Kuantum Mekaniğinin Temel Problemleri:  Kuantum Mekaniğinin yapısal problemlerini çözmek. Teoriye insan zihninin sınırlarına daha uygun bir açıklama getirilmesi veya yeni bir teori içine alınması. (Bkz. Kunatum Fiziği Nedir?)

Temel Parçacıklar ile Temel Kuvvetleri Birleştirme: Tüm atomaltı parçacık ve temel kuvvetlerin tek bir teori altında, temel ve akla yatkın bir kavramla tanımlanmasını sağlamak.

Denge Problemi: Doğanın hassas sabitlerinin ve yaşamı başka hiçbir yolla sağlayamayacağı hassas formüllerinin Parçacık Fiziğinin Standart Modelindeki temellerinin hangi unsura dayanmakta olduğu problemi.

Kozmolojik Gizemler Problemi: Karanlık madde ve enerjiyi açıklamak. Kozmolojinin Standart modelinde neden bu kavramlara dair değerler bulunduğunun açıklanması.


Problem 1: Kuantum Gravitasyon Problemi

Kuantum Gravitasyon teorik fizikteki önemli bir uğraş alanıdır. Genel Görelilik ve Parçacık Fiziğinin Standart Modelini tek bir teori altında birleştirmeye çalışır. Bu iki teori aynı parçacıklarla ilgili olmasına rağmen farklı skalalara sahiptir. Mesele bu skalaların nerede benzeştiğini ve ortak paydanın ne olduğunu bulmaktır. Böylece hesaplamalar Gravitasyon kuvvetinin sonsuz değer vermesi gibi mantıksız sonuçlardan kurtarılacaktır.


Problem 2: Kuantum Mekaniğinin Temel Problemleri

Kuantum fiziğinin anlaşılmasında en önemli nokta bu teorinin altında hangi fiziksel mekanizmanın yattığını bulmaktır. (Bkz. Schrodingerin Kedisi) Çoklu Evrenler Yorumu gibi teorilerin açıklamaya çalıştığı gibi kuantum dalga fonksiyonunun tek duruma çökmesine tam olarak neyin sebep olduğunun bulunması gerekiyor. Bu dalga fonksiyonunun çökmesinde insan zihninin etkisi var mı? Kuantum Alan Teorisi üzerindeki çeşitli çalışmalar bu konu üzerine değişik yaklaşımlar geliştirmiş fakat henüz ispatlanmış bir bulgu sağlanamamıştır. (Bkz.Paralel Evrenler)


Problem 3: Temel Parçacık ve Temel Kuvvetlerin Birleştirilmesi

Doğada 4 temel kuvvet bulunmasına rağmen parçacık fiziği sadece bunların 3 tanesini öngörebildi. Gravitasyon Kuvveti, Parçacık Fiziğinin Standart Modeline dahil edilememiştir. Teorik fiziğin en önemli amacı bu kuvvetlerin dördünü de tek bir çatı altında toplayacak yeni bir teori yaratmaktır. Bu problemin çözümü birinci problemin çözümüyle de yakından ilgilidir.

Ayrıca parçacık fiziğinde tanımlı olan 18 temel parçacığı tek bir tanıma sığdıracak (sicimlerin farklı titreşme ve enerji durumları sonucu çeşitlendiklerini iddia eden sicim teorisi gibi) bir metod arayışı da vardır.


4. Problem: Denge Problemi

Evrendeki tüm parçacıkların, tüm doğa kanunlarının ve tüm doğa sabitlerinin yaşamın varolmasına izin verecek tek bir şekli olmasına rağmen, bunların tüm olasılıkları çiğneyerek nasıl gerçekleştiğinin üzerinde çalışır. Evren nasıl bu hassas forma kavuşmuştur. Evrenin en başından bu yana bu hassas sabitler ve formların arka planındaki temel etken nedir?


5. Problem: Kozmolojik Gizemler

Evrende çok fazla gizem vardır. Kozmolojide şu anda karanlık madde ve karanlık enerjiyle ilgilenilmektedir. ( Bkz. Evrenin İçeriği)

Benzer Yazılar
FİZİK MAKALELERİ şimdi Google Play Kitaplar'da

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Yorum Yap