Hawking Işıması

Hawking ışınımı İngiliz Fizikçi Stephen Hawking'in Kara Deliklerin termal özelliklerini açıklayan önemli teorik bir buluşudur. Normalde yoğun bir kütle-çekimsel alanın sonucu olarak kara deliklerin, etrafındaki tüm madde ve enerjiyi yuttuğu düşünülür. Fakat bu teoride bunun tam olarak geçerli olmadığı ortaya konulmuştur.

1972'de İsrailli fizikçi Jacob Bekenstein kara deliklerin entropiye sahip olduğunu keşfetmiş ve enerji yaydıkları fikriyle "kara delik termodinamiği" araştırmalarına ön ayak olmuştur.


1974'te Stephen Hawking kara deliklerin nasıl ışıma yaptığını açıklayan bir teori yayınladı. Teorinin basitleştirilmiş versiyonuna göre, kara deliklerin olay ufkuna yakın noktalardaki uzay boşluğunda enerji dalgalanmaları oluşur. Bu dalgalanma sanal parçacıkları parçacık-zıt parçacık çiftlerine ayırır. Bu parçacık çiftleri normalde birleştiklerinde birbirini yok edebilirken kara delik bazen parçacıklardan bir tanesini çeker, diğer parçacık ise alandan uzaklaşır. Bu da kara deliğin yaydığı bu parçacıklar aracılığıyla gözlemlenebileceğini gösterir.


Hawking Işınımı bir çeşit termal radyasyondur fakat günümüz teknolojisiyle gözlenmesi mümkün değildir.


Hawkingin buluşuna göre, kara delik, saçtığı parçacıklar pozitif enerjili olduğunda, negatif enerjili olanı içine çekmesinden dolayı enerji kaybeder. Enerji kaybı kütle kaybı demektir. ( E= mc2 bağıntısındaki enerji kütle ilişkisinden dolayı) Bu da her kara deliğin bir ömrü olduğu, zamanla yok olacağı anlamına gelir. Ayrıca teoriye göre kara deliklerin yaydıkları enerjinin gücü kütleleriyle ters orantılıdır. Yani ne kadar küçüklerse o kadar kuvvetli Hawking radyasyonu yayarlar. Bu sayede evrenin ilk aşamalarında küçük ilkel kara deliklerin oluşup oluşmadığına dair gözlem yapılabilecektir.

Buna zıt olarak da kara deliklerin kütleleri ne kadar büyükse yaydıkları enerji o kadar küçülecektir. Bu da çok büyük kara deliklerin, çok yavaş kütle kaybetmesinden ötürü yok olmalarının gözlenmesini imkansız kılacaktır.


Benzer Yazılar
FİZİK MAKALELERİ şimdi Google Play Kitaplar'da

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Yorum Yap