Kuantum Gravitasyon

Kuantum Gravitasyon, gravitasyon kuvveti (kütle çekim kuvveti) ile fiziğin diğer temel kuvvetlerini birleştirmeye çalışan tüm teorilere verilen genel bir isimdir. Diğer üç temel kuvvet kendi aralarında birleştirilmiş olmasına rağmen gravitasyon hala birleştirilememiştir.

Teorik bir parçacık olan gravitonun sanal parçacıklardan olduğu öngörülmekte olup bu parçacık gravitasyon kuvvetine aracılık eder. Gravitona gerek duymadan kuantum gravitasyonu tanımlayan başka teoriler de mevcuttur.


Graviton Nedir?

Parçacık Fiziğinin Standart Modeli'nde fiziğin diğer üç temel kuvvetine sanal parçacıklar aracılık eder.
Fotonlar elektromanyetik kuvvete, W ve Z bozonları zayıf nükleer kuvvete ve gluonlar da güçlü nükleer kuvvete aracılık ederler. Gravitasyonel kuvvete aracılık eden gravitonun kütlesiz olduğu düşünülmektedir. (Çünkü çok uzun mesafelerde anlık etkileşimde bulunuyor)

Kuatum Gravitasyon Kanıtlandı mı?

Kuantum Gravitasyon teorilerinden herhangi birini test etmede en büyük problem yapılan tahminleri gözlemlemek için gereken enerji düzeyine günümüz teknolojisiyle ulaşamıyor olmamızdır. Ayrıca teorik olarak da kuantum gravitasyon ciddi bir problemle karşı karşıyadır. Genel görelilik ilkesiyle açıklanabilmesine rağmen gravitasyon, makro evrende kuantum mekaniğinin geçerli olduğu mikro evrenden çok daha farklı yorumlanır. Bu ikisini birleştirme çabalarında ise "renormalizasyon problemi" sorunuyla karşılaşılır. Hesaplamalarda kuvvetlerin miktarı dengelenemez ve sonsuz bir değerle sonuçlanır.

Kuantum elektrodinamiğinde de bu durum ara sıra olur, fakat renormalizasyon işlemiyle bu hata giderilir. Fakat Gravitasyonun kuantum yorumunda bu işlem işe yaramaz. Şu anda fizikçiler bu sorunları çözüp, 4 temel kuvveti bir araya getirecek yeni bir teori aramaktadır.

Benzer Yazılar
FİZİK MAKALELERİ şimdi Google Play Kitaplar'da

1 yorum :

Unknown dedi ki...

Halihazırda dünyada Kuantum Fiziğinde gelinmiş olan en son nokta ‘Elektrozayıf Kuramı’ ve ‘Kuantum Renk Dinamiği Kuramı’nın birlikte oluşturduğu ‘Standart Model’dir. Makalenizde de belirtildiği üzaere, Standart Model, şu anda dört temel kuvvetten üçünü (elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer kuvvet) kuantum mekaniğine uygulamayı başarmış ancak kütle çekim kuvvetini bu kuvvetlerle birleştirmeyi başaramamıştır.
Twinstheory websitesi'nde sunulan TWINS THEORY adını verdiğim bilimsel çalışmamda, kütle çekim kuvvetini diğer üç kuvvetle birleştirmeyi sağlayan yeni bir model buluş açıklanmata çalışılmıştır.Fizik otoritelerince, şayet bulunursa 21'inci yüzyıla damga vuracağı belirtilen uzay-zamanın (dolayısıyla Evren'in) süpersimetrik kuantum yapısını da içeren bu buluş, bilim çevrelerince onaylandığı takdirde, ‘Standart Model’den ‘Son Kuram’ olarak adlandırılan ‘Her Şeyin Kuramı Fiziği’ne geçileceği değerlendirilmektedir.

Yorum Gönder

Yorum Yap