Kuantum Gravitasyon

Kuantum Gravitasyon, gravitasyon kuvveti (kütle çekim kuvveti) ile fiziğin diğer temel kuvvetlerini birleştirmeye çalışan tüm teorilere verilen genel bir isimdir. Diğer üç temel kuvvet kendi aralarında birleştirilmiş olmasına rağmen gravitasyon hala birleştirilememiştir.

Teorik bir parçacık olan gravitonun sanal parçacıklardan olduğu öngörülmekte olup bu parçacık gravitasyon kuvvetine aracılık eder. Gravitona gerek duymadan kuantum gravitasyonu tanımlayan başka teoriler de mevcuttur.


Graviton Nedir?

Parçacık Fiziğinin Standart Modeli'nde fiziğin diğer üç temel kuvvetine sanal parçacıklar aracılık eder.
Fotonlar elektromanyetik kuvvete, W ve Z bozonları zayıf nükleer kuvvete ve gluonlar da güçlü nükleer kuvvete aracılık ederler. Gravitasyonel kuvvete aracılık eden gravitonun kütlesiz olduğu düşünülmektedir. (Çünkü çok uzun mesafelerde anlık etkileşimde bulunuyor)

Kuatum Gravitasyon Kanıtlandı mı?

Kuantum Gravitasyon teorilerinden herhangi birini test etmede en büyük problem yapılan tahminleri gözlemlemek için gereken enerji düzeyine günümüz teknolojisiyle ulaşamıyor olmamızdır. Ayrıca teorik olarak da kuantum gravitasyon ciddi bir problemle karşı karşıyadır. Genel görelilik ilkesiyle açıklanabilmesine rağmen gravitasyon, makro evrende kuantum mekaniğinin geçerli olduğu mikro evrenden çok daha farklı yorumlanır. Bu ikisini birleştirme çabalarında ise "renormalizasyon problemi" sorunuyla karşılaşılır. Hesaplamalarda kuvvetlerin miktarı dengelenemez ve sonsuz bir değerle sonuçlanır.

Kuantum elektrodinamiğinde de bu durum ara sıra olur, fakat renormalizasyon işlemiyle bu hata giderilir. Fakat Gravitasyonun kuantum yorumunda bu işlem işe yaramaz. Şu anda fizikçiler bu sorunları çözüp, 4 temel kuvveti bir araya getirecek yeni bir teori aramaktadır.

Benzer Yazılar
FİZİK MAKALELERİ şimdi Google Play Kitaplar'da

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Yorum Yap