Kütlenin Korunumu Kanunu

Doğadaki canlı ve cansız olarak bulunan her şeyi kütle olarak adlandırabiliriz. Fizikte kütlenin tanımını yapmak istersek “Cisimlere bir ağırlık veren madde miktarına kütle denir” diyebiliriz. Ağırlığı bulmak için kütleye etki eden kütle çekim kuvvetinin değerini de göz önüne almak gerekir.

Maddenin ne olduğunu ve doğada nasıl dengede bulunduğunu açıklamak için Newton, kütlenin korunumu kanununu önermiştir.


Kütlenin Korunumu Kanunu Nedir?

Kütle, fizikte kapalı ya da izole sistem olarak adlandırılır. Yani çevresiyle herhangi bir madde alışverişi olmayan bir formdur. Bununla birlikte kütle, içeriğindeki formun transfer olmadığı termodinamik denge durumundadır diyebiliriz. Bu temel altında şu açıklamayı yapabiliriz:
“Kapalı bir sistemde, içeride ne tür işlemler olursa olsun maddenin kütlesi her zaman sabit kalır”


Bu, enerjinin korunumuna benzerdir. Enerji için “Kapalı sistemdeki toplam enerji her zaman sabittir” denir. Bu iki yasadan çıkarılan diğer bir sonuç şudur: Kütle ve enerji ne yok edilebilir ne de yoktan var edilebilir. Sadece bir durumdan başka bir duruma transfer olabilir, mesela farklı parçacıklara veya farklı madde hallerine dönüşebilirler. Bu kanun kimyada da sık kullanılır. Kimyada kapalı bir sistemde reaksiyona giren maddelerin toplam kütlesi, reaksiyondan çıkan maddelerin toplam kütlesine eşittir.


Yukarıda görüldüğü gibi bir sistemdeki toplam kütle her şartta korunur. Bir iki basit örnekle açıklayalım.


Örnek 1

Bir miktar kömürü yaktığımızda bu yanma sonucunda gaz, ısı, kül ve is gibi çeşitli şeyler açığa çıkar. Bu maddelerin miktarı yaktığımız kömürün miktarıyla doğrudan orantılıdır. Diğer deyişle kömürün toplam kütlesi bütün bu maddeler arasında bölüştürülmüştür. Yani bu maddelerin toplam kütlesi ilk başta yaktığımız kömürün kütlesine eşittir. Ayrıca kütlenin bu bölüşümünden dolayı bir miktar ısı açığa çıkmıştır.


Örnek 2
Bu örnekte iki Hidrojen ve bir Oksijen molekülünün kimyasal reaksiyonunu açıklayalım. Bu iki molekül belli bir ısı altında reaksiyona girdiğinde bir tane su molekülü oluşur. İki hidrojen molekülünün ağırlığı toplam 2 birim, bir oksijeninki ise 8 birimdir, bu iki sayını toplamı olan 10 birim, oluşturdukları su molekülünün toplam kütlesine yani her zaman 10 birime eşiittir.


Benzer Yazılar
FİZİK MAKALELERİ şimdi Google Play Kitaplar'da

1 yorum :

Adsız dedi ki...

Çok GüzeL Bir Site Çok Beğendim Teşekür Ederim...!

Yorum Gönder

Yorum Yap