Young'ın Çift Yarık Deneyi

Thomas Young'ın meşhur çift yarık deneyi ışığın dalga doğasını ispatlaması ve 19. yy. fiziğinin büyük kısmını etkilemesi açısından çok önemlidir. Deney aslında ışık için popüler olsa da, bu tarz bir deney herhangi bir dalga, mesela su dalgaları üzerinde de gerçekleştirilebilir.


Çift Yarık Deneyi Nedir?

1800'lerin başlarında Thomas Young, ışığı bir yarıktan geçirdiğinde, yarığın ışık kaynağı gibi davrandığını ve ışığın burdan dalga cepheleri şeklinde genişlediğini gördü (Huygens ilkesinde olduğu gibi). Bu ışığı, diğer bir bariyerdeki (orjinal yarıktan ölçülü bir uzaklığa yerleştirilmiş olan) bir yarık çiftinden geçirdi. Her yarık sırayla kendi başına bir ışık kaynağı gibi ışığı yaydı. Işık gözlem ekranına yansıtıldı.


Tek yarıktan geçen ışık, merkezde yoğun biçimde sıklaşmış, merkezden uzak kısımlarda gittikçe solgunlaşmış bir görünüme sahipti. Buna göre çift yarık açılınca deneyin iki mümkün sonucu olabilirdi:

Parçacık Görüşü: Eğer ışık parçacık olarak var ise iki yarıktan çıkan ışığın yoğunluğu tek tek yarıkların yaydığı ışığın yoğunlukları toplamına eşit olmalı.


Dalga Görüşü: Eğer ışık dalga olarak var ise ışık dalgaları süperpozisyon ilkesine göre birbirine karışarak karanlık ve aydınlık şeritler oluşturmalı.

Deney gerçekleştirildiğinde ışığın gerçekten dalga görüşü modelinde davrandığı görüldü.


Young Deneyi'nin Etkileri

Işığın dalga şeklinde yayıldığı ispatlanınca Huygens'in ışık hakkındaki dalga teorisi tekrar canlandı. Bu teori ışığın görünmez bir ortamda (buna esir (Orjinali: ether) deniyordu) yayıldığını da iddia ediyordu. Gerçekleştirilen çeşitli deneyler içinde en önemlisi esiri veya esirin etkilerini direkt olarak tespit etme girişimi olan ünlü Michelson-Morley deneyidir. Sonuçta bu deneylerin hepsi başarısız olmuş, bir yüzyıl sonra Einstein'ın fotoelektrik etki ve görelilik üzerine yaptığı çalışmaların sonucu olarak ışığın davranışının açıklanması için esire gerek olmadığı anlaşılmıştır.


Benzer Yazılar
FİZİK MAKALELERİ şimdi Google Play Kitaplar'da

1 yorum :

Mustafa Başaran dedi ki...

Mustafa BAŞARAN

TWİNS THEORY adını verdiğim ve 'http://www.twinstheory.net' site’sinde sunulan bilimsel çalışmamda belirtildiği üzere; Uzay-Zamanın(dolayısıyla Evren'in) süpersimetrik kuantum yapısı içinde 'Young'ın Çift Yarık Deneyi'nde kullanılan ışık, kaynağından ekrana doğru Özdeş Evren Birim(ÖEB)’lerde elektron-antielektron etkileşimleriyle Özdeş Evren Birimi Model(ÖEBM) şeklinde(Bkz:Twins Theory Şekil-8) yayılmaktadır. Bu yayılım esnasında ışık herhangi bir ihtimaliyata veya olasılık dalgası hesabına bağlı olmaksızın, ÖEB’ler arasında madde-antimadde oluşumlarıyla vakum kanallarında gitmek zorunda olduğu yolları takip ederek yayılmaktadır. Paralel iki yarıktan biri kapatılınca kalan tek yarıktan geçerek levha ile ekran arasında sayılamayacak miktardaki ÖEB’leri elektron-antielektron etkileşimiyle yine aynı şekilde tetiklemek suretiyle ‘ÖEBM’ şeklinde yayılımla aydınlatmaya devam etmektedir. Diğer yandan Işık, aynı anda dalga ve parçacık özellikleri sergileyemez. Çünkü parçacık -antiparçacığın kuantum(atomaltı parçacık) ile dalga(ışın) durumu birbirinin devamı olan iki olaydır ve ikisinin aynı ‘an’da olması mümkün değildir. Bu iki oluşum iki ‘an’ arasındaki süre olan ‘biran’ süresinde ardışık olarak oluşmaktadır.
Kuantum garipliği olarak görülen bu deney hakkında, “bu tek elektrona, yarığın birinin kapalı olduğunu ileten bir fiziksel olgu olabilirmi?”, “acaba elektronlar arasında hassas bir iletişim olabilirmi?”, “yoksa aralarında bizim bilmediğimiz gizemli bir iletişim mi var?”, “yoksa tek elekton aynı anda iki yarıktan birden mi geçmektedir?” gibi akla gelebilecek sorulara, Twins Theory ile yeni bulunan ‘Uzay-Zamanın süpersimetrik kuantum yapısı’ gerekli cevabı oluşturmaktadır/vermektedir. Dolayısıyla tek bir elektronun aynı anda iki yarıktan geçmesi diye bir olay yoktur. Olay, gönderilen tek elektronun anti elektronuyla etkileşmesiyle, dış doğru gittikçe sayısı artan bitişik ve tali ÖEB’leri tetikleyerek yukarıda belirtilen oluşumlar şeklinde ‘ÖEBM’ şeklinde yayılmasıdır.

Kuntum Fizik’te hiçbir gariplik yoktur. Gariplik olarak belirtilen her konunun basit, yalın ve net bir şekilde açıklaması vardır. Süpersimetrik yapıya sahip Uzay-Zamanda(Evren’de) aynı şartlarda aynı olaylar oluşur ve olasılıkla veya tesadüfi şekilde oluşan hiçbir şey mevcut değildir. Bu konuda Einstein’in “Tanrı olayları zar atarak belirlemez” sözü gerçeği yansıtmaktadır.

Yapılan başka bir çift yarık deneyinde; “parçacığın yarıktan geçerken ki konumunu tespit etmek için deney düzeneğine dedektörler yerleştirildiğinde parçacığın hangi yarıktan geçeceğini tayin edecek düzenek değişikliğinin ekrandaki görülen girişim deseninin görünürlüğünü azalttığı tespit edilmiştir” denmektedir.
Parçacığın yarıktan geçerken ki konumunu tespit etmek için deney düzeneğine yerleştirilen dedektörlerin ekranda görülen girişim deseninin görünürlüğünü azalttığı (bu olgu çift yarık deneyi açıklamalarının bazılarında, olasılık dalgalarının çökmesi olarak ifade edilmektedir) konusu, Kuantum Fizik’te gözleyen ve gözlenen nesnelerin (canlı-cansız farketmeksizin) birbirini etkileyip değiştirmesi olayıdır ve olayın olasılık dalgasıyla bir ilgisi yoktur.

Yorum Gönder

Yorum Yap