Fizik Nedir?

Fizik, madde ve enerjinin yapısını ve birbirleriyle etkileşimlerini araştıran bilimsel çalışmalar bütünüdür.

Fiziğin uğraşına giren enerji tipi hareket, ışık, elektrik, radyasyon, yerçekimi veya herhangi benzer formlarda bulunabilir. Fizik, atom-altı ölçekteki parçacıklardan (yani atomları oluşturan temel parçacıklar) yıldızlar hatta galaksiler ölçeğine kadar çalışmalar yapabilir.

Deneysel bir bilim olarak fizik, doğayı gözlemlemeye dayanarak temellendirilmiş hipotezleri bilimsel metod kullanarak test eder. Fiziğin amacı bu deney sonuçlarını matematik diliyle bilimsel yasalara ait formüller üretmek için kullanmak ayrıca eldeki verileri diğer kavramları öngörmek için kullanmaktır.


Fiziğin Bilimdeki Yeri

Gerçekte fizik, tüm doğa bilimlerinin temelidir. Örneğin kimya, fiziğin, kimyasal sistemlerdeki enerji ve madde etkileşimine odaklanmış kompleks bir uygulaması olarak görülebilir. Ayrıca biliyoruz ki biyoloji, canlıların kimyasal özellikleri üzerindeki uygulamalardır ki bu alan da sonuçta fizik yasalarından beslenir.

Fizik, geniş bir alanı kapsadığından elektronik, kuantum fiziği, astronomi ve biyofizik gibi çeşitli özel çalışma alanlarına bölünmüştür.


Fiziğin Alt Dalları

Fizik, çeşitli çalışma alanlarına sahiptir ve verimli sonuçlar elde edebilmek adına bilimciler bu alanlardan bir veya iki küçük alana odaklanır. Böylece bir alanda uzmanlaşarak kendi dalında çıkmaza girmeyecek kadar bilgili ve yetkin olurlar.

Aşağıda fiziğin çeşitli alt dalları listelenmiştir. Bu liste yeni buluş ve tanımlarla genişlemeye devam eder.


Akustik - Ses ve ses dalgaları üzerinde çalışır.

Astronomi - Uzayın yapısı üzerinde çalışır.

Astrofizik - Uzaydaki cisimlerin fiziksel özellikleri üzerinde çalışır.

Atom Fiziği - Atomun elektron yapısı ve özellikleri üzerinde çalışır.

Biyofizik - Canlı sistemler üzerinde yapılan çalışmalarıdır.

Kaos - Yüksek hassasiyete sahip sistemlerin başlangıç koşulları üzerinde çalışır. Öyle ki başlangıçta çok küçük bir değişim, sistemde çabukça büyük değişikliklere sebep olur.

Kimyasal Fizik - Kimyasal sistemlerdeki fizik merkezli çalışmalardır.

Hesaplama Fiziği - Sayısal metodlar kullanarak nicel teorilerinden türetilmiş fizik problemlerini çözmeye dayanır.

Kozmoloji - Evrenin kaynağı ve gelişimini bir bütün olarak inceler.

Düşük Sıcaklık Fiziği - Düşük sıcaklık koşullarında, yani sıfırın çok altlarında belli maddelerin fiziksel özelliklerini inceler.

Kristalografi - Kristalliği ve kristal yapıları inceler.

Elektromanyetizma - Aynı fenomenin iki yansıması olan elektrik ve manyetik alan üzerinde çalışır.

Elektronik - Genelde devrelerde olmak üzere elektron akımını inceler.

Akışkan Mekaniği - Sıvı ve gazların fiziksel özellikleri üzerinde çalışır.

Jeofizik - Dünyanın fiziksel yapısını inceler.

Yüksek Enerji Fiziği - Yüksek enerjili sistemleri inceler, genelde parçacık fiziğine bağlıdır.

Yüksek Basınç Fiziği - Son derece yüksek basınçlı sistemleri inceler. Akışkan mekaniği alanıyla yakındır.

Lazer Fiziği - Lazerlerin fiziksel yapıları üzerinde çalışır.

Matematiksel Fizik - Fizik problemlerini çözmek için katı matematik metodlarını kullanan alandır.

Mekanik - Cisimlerin hareketini belli referans sistemlerinde inceler.

Moleküler Fizik - Moleküllerin yapısını inceler.

Nanoteknoloji - Tek tek atomlar ve moleküllerden devre ve makine üretme üzerinde çalışır.

Nükleer Fizik - Atom çekirdeğinin özellikleri üzerine odaklanır.


Optik - Işığın fiziksel özelliklerine dayalı çalışma yapar.

Parçacık Fiziği - Temel parçacıkları ve etkileşimlerini sağlayan kuvvetleri inceler.

Plazma Fiziği - Plazma halindeki maddelerin yapısını inceler.

Kuantum Elektrodinamiği - Elektron ve protonların kuantum düzeyde nasıl etkileştiklerini inceler.

Kuantum Mekaniği - Çok küçük, soyut değerlere (kuantalara) sahip madde ve enerji ilişkilerini araştırır.

Kuantum Optik - Kuantum fiziğini ışık üzerinde kullanır.

Kuantum Alan Teorisi - Evrendeki temel kuvvetler de dahil olmak üzere kuantum fiziğinin tüm Alan çeşitlerine uygulandığı disiplindir.

Kuantum Gravitasyon - Kuantum fiziğinin kütle çekime (gravitasyona) uygulanması ve gravitasyonun diğer temel kuvvetlerle birleştirilmesi üzerinde çalışır.

Görelilik - Einstein'ın görelilik teorisine uygun özellikler gösteren ve genelde ışık hızına çok yakın hızda hareket eden sistemler üzerinde çalışır.

İstatistik Mekanik - Daha küçük sistemlere ait kavramları genişleterek büyük sistemler üzerinde yapilan istatistiksel çalışmalardır.

Sicim Teorisi - Tüm temel parçacıkların tek boyutlu enerji sicimlerinden oluşup oluşmadığını araştırır.

Termodinamik - Isı üzerinde çalışır.


Benzer Yazılar
FİZİK MAKALELERİ şimdi Google Play Kitaplar'da

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Yorum Yap